Dodatkowe usługi:

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług księgowych.

Ewidencja Ryczałtowa

od 100 zł + VAT

(123 zł brutto)

Księgi Handlowe

od 400 zł + VAT

(492 zł brutto)

  • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika - od 30 zł +VAT za osobę,

  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego - miesięczny koszt obsługi księgowej, nie mniej niż 300 zł + VAT,

  • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT - od 50 zł + VAT,

  • pomoc w założeniu firmy - kwota ustalana indywidualnie po konsultacji,

  • reprezentacja w urzędach - kwota ustalana indywidualnie po konsultacji, 

  • aktualizacja danych w KRS, US - kwota ustalana indywidualnie po konsultacji,

  • bieżące konsultacje z radcą prawnym, doradcą podatkowym - od 200 zł + VAT,

  • przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US - kwota ustalana indywidualnie po konsultacji.

Pozostałe usługi wyceniane są w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem.

Księga Przychodów 

i Rozchodów

od 150 zł + VAT

(184,50 zł brutto)

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym LEGAL&TAX.