top of page

Naszym atutem jest kompleksowość 

Biuro Rachunkowe Legal&Tax świadczy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe. Zajmujemy się:

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

  • prowadzeniem ewidencji podatkowych VAT, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, generowaniem i wysyłaniem Jednolitych Plików Kontrolnych,

  • sporządzaniem sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa), rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań statystycznych,

  • obsługą kadrowo-płacową firm obejmującą rozliczenia z ZUS i US.

Dodatkowo pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej we wszelkich możliwych formach.

Siedziba Biura Rachunkowego Legal&Tax znajduje się w Szczecinie. Świadczymy pomoc dla Klientów z obszaru całej Polski oraz dla Klientów zagranicznych. Doradztwo świadczone jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Naszym priorytetem jest partnerska współpraca z Klientem, wyrażająca się w maksymalnym zaangażowaniu w powierzone zadania i osiągnięciu korzystnego dla niego rezultatu.

bottom of page